Про циклову комісію комп'ютерних дисциплін ТК ТНТУ

Голова циклової комісії Юзьків Андрій Васильович – викладач вищої категорії, викладач-методист

Склад комісії

Станом на вересень 2015 р. циклова комісія налічує 13 викладачів:
Болюбаш Роксолана Юріївна, Геник Ігор Степанович, Дзюбата Наталія Миколаївна, Дячук Світлана Дмитрівна, Капаціла Ігор Богданович, Костик Григорій Петрович, Лісовий Володимир Миколайович, Марцюк Олександра Василівна, Недошитко Андрій Григорович, Пиж Василь Степанович, Штокало Леся Ярославівна, Штокало Володимир Ярославович, Юзьків Андрій Васильович.
Протягом певного часу в цикловій комісії працювали викладачі Брощак І.І., Волянюк І.Б., Глушко Л.М, Салик С.М., Саміда І.В., Ясіновський І.М.

Історія і завдання циклової комісії

Інформаційні технології займають одне з провідних місць в навчально-виховному процесі Технічного коледжу ТНТУ ім. І. Пулюя. Початком становлення цього напрямку було створення в 1987 році навчально-обчислювального центру на базі ЕОМ ЄС ИЗОТ. Керував робою цього центру Фірман І.Й. В 1998 році було ліцензовано спеціальність «Обслуговування комп’ютерних та інтелектуальних систем і мереж». З метою забезпечення якісної підготовки молодших спеціалістів даної спеціальності було відокремлено циклову комісію інформатики та обчислювальної техніки, яка до цього часу входила в циклову комісію математики та інформатики. Головою ЦК в період з 1998 до 2001 року була Марціяш Г.Я. Першими членами нової циклової комісії були Марціяш Г.Я., Дячук С.Д., Капаціла І.Б., Цимбалюк Л.В., Фірман І.Й., Юзьків А.В. З 2001 року циклову комісію очолив Фірман І.Й. В 2003 році циклову комісію інформатики та обчислювальної техніки реорганізовано в циклову комісію комп’ютерних дисциплін. З 2005 року головою циклової комісії є Юзьків А.В. 1 вересня 2015 р. у зв’язку із одержанням ліцензії на підготовку молодших спеціалістів за спеціальністю «Обслуговування програмних систем та комплексів», циклову комісію комп’ютерних дисциплін реорганізовано в дві нові: - Циклову комісію програмних систем та комплексів (голова ЦК Марціяш Г.Я.). - Циклову комісію комп’ютерних систем і мереж (голова ЦК Юзьків А.В.). Циклова комісія комп’ютерних систем і мереж продовжує здійснювати підготовку молодших спеціалістів за спеціальністю 5.05010201 «Обслуговування комп’ютерних систем і мереж» та бакалаврів за напрямом 6.050102 «Комп’ютерна інженерія» Згідно із наказом Міністерства освіти і науки України від 06 листопада 2015 року № 1151 змінено найменування спеціальності і галузі знань, за якими здійснюється підготовка молодших спеціалістів викладачами даної циклової комісії на наступні: Шифр та найменування галузі знань - 12 Інформаційні технології. Код та найменування спеціальності - 123 Комп’ютерна інженерія

Викладачі

Персональний склад та інформація про викладачів

Андрій Васильович Юзьків

Голова ЦК, викладач методист

Голова циклової комісії. Викладає дисципліни "Архітектура ПК", "Комп'ютерні мережі".

Капаціла Ігор Богданович

Викладач вищої категорії

Викладає дисципліни "Комп'ютерні мережі", "Інтернет", "Програмування на С++", "Візуальне програмування".

Геник Ігор Степанович

к.т.н., викладач вищої категорії

"Технічне обслуговування ЕОМ", "Програмне забезпечення", "САПР".

Недошитко Андрій Григорович

керівник TechnoLab, викладач-методист

Керівник лабораторії технічних та інноваційних рішень ТК ТНТУ, викладає "Мікросхемотехніку","Мікропроцесорні системи"