Абітурієнту

Циклова комісія комп’ютерних систем і мереж продовжує здійснювати підготовку молодших спеціалістів за спеціальністю 5.05010201 «Обслуговування комп’ютерних систем і мереж» та бакалаврів за напрямом 6.050102 «Комп’ютерна інженерія»
Згідно із наказом Міністерства освіти і науки України від 06 листопада 2015 року № 1151 змінено найменування спеціальності і галузі знань, за якими здійснюється підготовка молодших спеціалістів викладачами даної циклової комісії на наступні:
- Шифр та найменування галузі знань - 12 Інформаційні технології.
- Код та найменування спеціальності - 123 Комп’ютерна інженерія

Актуальну інформацію про умови вступу та правила прийому можна отримати із відповідної сторінки сайту Технічного коледжу ТНТУ ім.І.Пулюя

Студенти коледжу оволодівають наступними знаннями:


АВТОРИЗОВАНІ КУРСИ, ЯКІ ВХОДЯТЬ ДО ПРОГРАМИ НАВЧАННЯ
CISCO ACADEMY

Будь- які підприємства, які використовують у своїй діяльності сучасні інформаційні технології,потребують кваліфікованих спеціалістів даного напрямку підготовки.
Випускники спеціальності "Комп'ютерна інженерія"  можуть працювати мережевими та системними адміністраторами, інженерами в ІТ-відділах великих державних та комерційних компаній, банків, у навчальних закладах і в компаніях, які спеціалізуються на системній інтеграції та аналізі, Dev-Ops, фахівцями з кібербезпеки. Можуть бути програмістами  різноманітних напрямків.