Система дистанційної освіти

Система дистанційної освіти Технічного коледжу ТНТУ імені Івана Пулюя побудована на базі систем Moodle та Atutor.

Реєстрація можлива тільки після зверненя до відповідальних осіб системи.

В системі в електронному вигляді доступні матеріали навчальних курсів та напрямків підготовки, які викладаються в Технічному коледжі.

Перейти в систему дистанційної осіти Технічного коледжу ТНТУ ім.І.Пулюя

Повернутись на головну сторінку